Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12
Tiếng anh công nghệ ô tô & chế tạo máy
      Tiếng anh công nghệ ô tô & chế tạo máy

Tác giả: Lê Thảo Loan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.73 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ điện tử hệ thống trong chế tạo máy
      Cơ điện tử hệ thống trong chế tạo máy

Tác giả: Trương Hữu Chí
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.74 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay công nghệ chế tạo máy (Tập 3)
      Sổ tay công nghệ chế tạo máy (Tập 3)

Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc (chủ biên)
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.95 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay công nghệ chế tạo máy (Tập 2)
      Sổ tay công nghệ chế tạo máy (Tập 2)

Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc (chủ biên)
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.29 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay công nghệ chế tạo máy (Tập 1)
      Sổ tay công nghệ chế tạo máy (Tập 1)

Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc (chủ biên)
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.80 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Recent Advances in Mechatronics 2008-2009
      Recent Advances in Mechatronics 2008-2009

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.34 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering pratice.Vol. 2,Part 17: Slow speed diesel egnines
      Marine engineering pratice.Vol. 2,Part 17: Slow speed diesel egnines

Tác giả: S.H. Henshall
G.G. Jackson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.13 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering practice.Vol. 2,Part 16: Ship's gear a review of deck machinery
      Marine engineering practice.Vol. 2,Part 16: Ship's gear a review of deck machinery

Tác giả: D.H. Beattie
W.M. Somerville
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.68 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering practice.Vol. 2,Part 11: Corrosion for marine and offshore engineers
      Marine engineering practice.Vol. 2,Part 11: Corrosion for marine and offshore engineers

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 742.68 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering practice.Vol. 1,Part 8: Marine steam turbines
      Marine engineering practice.Vol. 1,Part 8: Marine steam turbines

Tác giả: R. Coats
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.99 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering pratice.Vol. 1,Part 7: Hydraulic power transmission in marine machinery
      Marine engineering pratice.Vol. 1,Part 7: Hydraulic power transmission in marine machinery

Tác giả: C.M. Joy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.88 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering practice.Vol. 1,Part 4: Refrigeration machinery and air condition plant
      Marine engineering practice.Vol. 1,Part 4: Refrigeration machinery and air condition plant

Tác giả: J.R. Scott
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.13 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering practice.Vol. 1,Part 3: Marine medium speed diesel engines
      Marine engineering practice.Vol. 1,Part 3: Marine medium speed diesel engines

Tác giả: S.H. Henshall
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 694.65 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engineering practice.Vol. 1,Part 1: Selection,installation and maintenance of marine compressors
      Marine engineering practice.Vol. 1,Part 1: Selection,installation and maintenance of marine compressors

Tác giả: L. Sterling
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 750.33 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine low speed diesel engines.Vol. 2
      Marine low speed diesel engines.Vol. 2

Tác giả: DrDenis Griffiths
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.54 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Steam plant operation
      Steam plant operation

Tác giả: Everett B. Woodruff
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.68 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of Machining and Metalworking Calculations
      Handbook of Machining and Metalworking Calculations

Tác giả: Ronal A. Walsh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.15 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering mechanics: Dynamics
      Engineering mechanics: Dynamics

Tác giả: M.S. Palanichamy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Practical introduction to pumping technology
      Practical introduction to pumping technology

Tác giả: Uno Wahren
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2
      Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2

Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc
Trần Xuân Việt
Lê Văn Tiến
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.61 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12