Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
123
SDH/LT 02939-40 - Networking all - in - one for dummies
      SDH/LT 02939-40 - Networking all - in - one for dummies

Tác giả: Doug Lowe
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 65.69 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03396 - Applications for future internet
      SDH/LT 03396 - Applications for future internet

Tác giả:
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cloud computing networking: Theory, practice, and development
      Cloud computing networking: Theory, practice, and development

Tác giả: Lee Chao
Nhà xuất bản: CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 73.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to software engineering
      Introduction to software engineering

Tác giả: Ronald J. Leach
Nhà xuất bản: CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 38.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ethical IT innovation: A value-based system design approach
      Ethical IT innovation: A value-based system design approach

Tác giả: Sarah Spiekermann
Nhà xuất bản: CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 38.44 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếng anh công nghệ ô tô & chế tạo máy
      Tiếng anh công nghệ ô tô & chế tạo máy

Tác giả: Lê Thảo Loan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.73 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhập môn ngành công nghệ ô tô
      Nhập môn ngành công nghệ ô tô

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.29 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công nghệ ô tô -Phần 2
      Giáo trình công nghệ ô tô -Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công nghệ ô tô -Phần 1
      Giáo trình công nghệ ô tô -Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.92 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công nghệ tô tô - Phần truyền lực
      Giáo trình công nghệ tô tô - Phần truyền lực

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 48.30 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công nghệ ô tô - Phần hệ thống phanh
      Giáo trình công nghệ ô tô - Phần hệ thống phanh

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.94 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ ô tô - Nhiên liệu
      Công nghệ ô tô - Nhiên liệu

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 50.73 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ tô tô - Động cơ
      Công nghệ tô tô - Động cơ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 60.94 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công nghệ ô tô-Phần điện
      Giáo trình công nghệ ô tô-Phần điện

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.63 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy tin học
      Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy tin học

Tác giả: Nguyễn Duy Hải
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.82 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 2
      Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.53 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 1
      Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 47.49 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay công nghệ chế tạo máy (Tập 3)
      Sổ tay công nghệ chế tạo máy (Tập 3)

Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc (chủ biên)
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.95 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay công nghệ chế tạo máy (Tập 2)
      Sổ tay công nghệ chế tạo máy (Tập 2)

Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc (chủ biên)
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.29 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay công nghệ chế tạo máy (Tập 1)
      Sổ tay công nghệ chế tạo máy (Tập 1)

Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc (chủ biên)
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.80 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123