Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 4 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Introduction to software engineering
      Introduction to software engineering

Tác giả: Ronald J. Leach
Nhà xuất bản: CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 38.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Công nghệ phần mềm - Đề tài Quản lý nhà sách
      Giáo trình Công nghệ phần mềm - Đề tài Quản lý nhà sách

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 980.75 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giai đoạn thiết kế (Thiết kế giao diện)
      Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giai đoạn thiết kế (Thiết kế giao diện)

Tác giả: Trần Ngọc Bảo
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.29 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giai đoạn thiết kế (Sequence Diagram)
      Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giai đoạn thiết kế (Sequence Diagram)

Tác giả: Trần Ngọc Bảo
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 955.29 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: