Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 8 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Electric machines: modeling, condition monitoring, and fault diagnosis
      Electric machines: modeling, condition monitoring, and fault diagnosis

Tác giả: Hamid A.Toliyat
Nhà xuất bản: Boca Raton
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 28.96 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điều khiển số máy điện
      Điều khiển số máy điện

Tác giả: Lê Văn Doanh (chủ biên)
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.01 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electric machines
      Electric machines

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.08 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhà máy điện và trạm biến áp, phần điện
      Nhà máy điện và trạm biến áp, phần điện

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 24.20 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điều khiển số máy điện
      Điều khiển số máy điện

Tác giả: Lê Văn Doanh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.78 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electric machines
      Electric machines

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.08 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô đun thực hành máy điện - khí cụ điện
      Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô đun thực hành máy điện - khí cụ điện

Tác giả: Bùi Văn Dũng
Vương Đức Phúc
Bùi Đức Sảnh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 184.71 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Full life cycle assessment of efficiency of using natural gas in stationary power-plants
      Full life cycle assessment of efficiency of using natural gas in stationary power-plants

Tác giả: Pham Huu Tan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: