Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 9 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
PM/VV 03192-93 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ. Tập 3
      PM/VV 03192-93 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ. Tập 3

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.67 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay thợ máy tàu thuỷ
      Sổ tay thợ máy tàu thuỷ

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Nhà xuất bản: Công nhân kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.96 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổ chức và công nghệ sửa chữa máy tàu thuỷ
      Tổ chức và công nghệ sửa chữa máy tàu thuỷ

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Lê Văn Vạn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.02 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế độ làm việc của diezel tàu thuỷ
      Chế độ làm việc của diezel tàu thuỷ

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Iu.Ia. Phômin
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.95 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhiên liệu - dầu nhờn - nước dùng cho tàu thuỷ
      Nhiên liệu - dầu nhờn - nước dùng cho tàu thuỷ

Tác giả: Trần Hữu Nghị
lu.la. Phomin
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.20 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VV 00863, PD/VV 03370 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ.Tập 2
      PD/VV 00863, PD/VV 03370 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ.Tập 2

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.87 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VV 00533-36 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ.Tập 1
      PD/VV 00533-36 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ.Tập 1

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 38.98 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn ôn thi sĩ quan máy tàu
      Hướng dẫn ôn thi sĩ quan máy tàu

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.60 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VV 00866 - Nghiệp vụ máy trưởng
      PD/VV 00866 - Nghiệp vụ máy trưởng

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Trần Văn Chấp
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.29 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: