Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 2
      PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 2

Tác giả: Trần Công Chí
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 1
      PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 1

Tác giả: Trần Công Chí
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: