Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12345
PD/VT 05566 - Hải Phòng nửa thế kỷ chiến đấu xây dựng và phát triển (13/5/1955 - 13/5/2005)
      PD/VT 05566 - Hải Phòng nửa thế kỷ chiến đấu xây dựng và phát triển (13/5/1955 - 13/5/2005)

Tác giả:
Nhà xuất bản: NXB. Hải Phòng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hòn ngọc giữa vịnh Bắc Bộ
      Hòn ngọc giữa vịnh Bắc Bộ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 533.34 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hòn Dấu - Đà Lạt thu nhỏ
      Hòn Dấu - Đà Lạt thu nhỏ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 175.35 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Danh thắng chùa Chiếu Hải Phòng
      Danh thắng chùa Chiếu Hải Phòng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 477.01 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chân dung và tự họa của các họa sĩ Hải Phòng
      Chân dung và tự họa của các họa sĩ Hải Phòng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.02 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại CTCP cảng Hải Phòng
      Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại CTCP cảng Hải Phòng

Tác giả: Hoàng Thị Lịch
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 252.15 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực Hải Phòng
      Khảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực Hải Phòng

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
Vũ Thế Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 545.26 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tiền lương tại xí nghiệp xếp dỡ Tân Vũ - cảng Hải Phòng
      Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tiền lương tại xí nghiệp xếp dỡ Tân Vũ - cảng Hải Phòng

Tác giả: Phạm Quang Tuấn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 283.25 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân tại Hải Phòng
      Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân tại Hải Phòng

Tác giả: Nguyễn Nhật Tân
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 391.25 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu đề xuất quy trình vận hành và khai thác hệ thống quản lý hàng hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng
      Nghiên cứu đề xuất quy trình vận hành và khai thác hệ thống quản lý hàng hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng

Tác giả: Vũ Tú Nam
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 372.00 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Hải Phòng
      Ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Hải Phòng

Tác giả: Bùi Thị Hương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 513.66 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu triển khai công nghệ cáp quang GPON tại FPT Telecom Hải Phòng
      Nghiên cứu triển khai công nghệ cáp quang GPON tại FPT Telecom Hải Phòng

Tác giả: Nguyễn Đức Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 374.11 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển và giám sát các hồ điều hòa thành phố Hải Phòng qua mạng Internet
      Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển và giám sát các hồ điều hòa thành phố Hải Phòng qua mạng Internet

Tác giả: Nguyễn Quang Thư
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 607.70 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính của quận Kiến An thành phố Hải phòng
      Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính của quận Kiến An thành phố Hải phòng

Tác giả: Trần Thị Thúy Nga
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 492.47 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345