Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
PD/VV 04523-4 - Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm
      PD/VV 04523-4 - Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm

Tác giả: Nguyễn Văn Định chủ biên
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 70.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Kinh tế học: Phần 2
      Từ điển Kinh tế học: Phần 2

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc (chủ biên)
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Kinh tế học: Phần 1
      Từ điển Kinh tế học: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.30 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: