Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 8 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Warehouse and Distribution Science: Release 0.96
      Warehouse and Distribution Science: Release 0.96

Tác giả: John J. Bartholdi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of Marketing
      Principles of Marketing

Tác giả: Philip Cotler
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of International Law
      Handbook of International Law

Tác giả: Anthony Aust
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Economic Geogography: A Contemporary Introduction
      Economic Geogography: A Contemporary Introduction

Tác giả: Neil M. Coe
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 29.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Discovering Computers Fundamentals
      Discovering Computers Fundamentals

Tác giả: Gary B. Shelly
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 64.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Calculus and its Applications
      Calculus and its Applications

Tác giả: M. Bittinger, et al.,
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.61 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Book Logistics Management and Strategy Competing Through the Supply Chain
      Book Logistics Management and Strategy Competing Through the Supply Chain

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Global Leadership Practice and Development Revisited
      Global Leadership Practice and Development Revisited

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: