Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 19 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Enterprise Resource Planning And Supply Chain Management
      Enterprise Resource Planning And Supply Chain Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Port Operations, Planning And Logistics
      Port Operations, Planning And Logistics

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Logistics And Suply Chain Management
      Logistics And Suply Chain Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Essentials of Management Information Systems
      Essentials of Management Information Systems

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.68 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Shipping And Logistics Management
      Shipping And Logistics Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.86 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Logistics and Supply Chain Integration
      Logistics and Supply Chain Integration

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.83 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Global Logistics New Directions in Supply Chain Management
      Global Logistics New Directions in Supply Chain Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.20 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marketing Logistis
      Marketing Logistis

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.64 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Logistics: An Introduction to Supply Chain Management
      Logistics: An Introduction to Supply Chain Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.31 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
City Logistics: Network Modelling n Intelligent Transport Systems
      City Logistics: Network Modelling n Intelligent Transport Systems

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.75 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Shipping and Logistics Management
      Shipping and Logistics Management

Tác giả: Y.H.V. Lun
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
THE HANDBOOK OF LOGISTICS & DISTRIBUTION MANAGEMENT
      THE HANDBOOK OF LOGISTICS & DISTRIBUTION MANAGEMENT

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.06 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng mô hình tổng quan về Logistics container tại công ty Vận tải container đường biển Việt Nam
      Xây dựng mô hình tổng quan về Logistics container tại công ty Vận tải container đường biển Việt Nam

Tác giả: Lê Phúc Hoà
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 438.03 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty BEE LOGISTICS
      Biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty BEE LOGISTICS

Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 527.22 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp giảm chi phí dịch vụ Logistics của công ty TNHH APL Logistics (Việt Nam)
      Biện pháp giảm chi phí dịch vụ Logistics của công ty TNHH APL Logistics (Việt Nam)

Tác giả: Dương Thị Hoài Nhung
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 686.52 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng quy trình quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của công ty cổ phần vận tải 1 Traco
      Xây dựng quy trình quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của công ty cổ phần vận tải 1 Traco

Tác giả: Lê Văn Quyên
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 349.72 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp giảm chi phí dịch vụ Logistics của công ty TNHH APL Logistics (Việt Nam)
      Biện pháp giảm chi phí dịch vụ Logistics của công ty TNHH APL Logistics (Việt Nam)

Tác giả: Dương Thị Hoài Nhung
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 686.52 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: