Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 9 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
SDH/LT 03551-52 - Fractional - order modeling and control of dynamic systems
      SDH/LT 03551-52 - Fractional - order modeling and control of dynamic systems

Tác giả: Aleksei Tepljakov
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng môn Máy tàu thủy
      Bài giảng môn Máy tàu thủy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Guide for building and classing floating production installations
      Guide for building and classing floating production installations

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.53 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Guide to ship repair estimates (in man hour)
      Guide to ship repair estimates (in man hour)

Tác giả: Don Butker
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.99 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine auxiliary machinery
      Marine auxiliary machinery

Tác giả: H.D. McGeorge
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.53 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nicholls's concise guide to navigation.Vol. 1
      Nicholls's concise guide to navigation.Vol. 1

Tác giả: Edward Coolen
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 36.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Assessment, examination and certification of seafarers.Vol. 2
      Assessment, examination and certification of seafarers.Vol. 2

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.98 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luận án tiến sĩ tiếng Nga
      Luận án tiến sĩ tiếng Nga

Tác giả: Do Duc Luu
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 522.09 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: