Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12
SDH/LT 03561-62 - Vehicle dynamics : Theory and application
      SDH/LT 03561-62 - Vehicle dynamics : Theory and application

Tác giả: Reza N Jazar
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.26 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03571-72 - Automotive technology : Principles, diagnosis, and service
      SDH/LT 03571-72 - Automotive technology : Principles, diagnosis, and service

Tác giả: James D. Halderman
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 88.79 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03431 - Integrated vehicle dynamics and control
      SDH/LT 03431 - Integrated vehicle dynamics and control

Tác giả: Chen Wuwei, Xiao Hansong, Wang Qidong, ...
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03568 - CSWE - Certified solidworks expert preparation materials
      SDH/LT 03568 - CSWE - Certified solidworks expert preparation materials

Tác giả: Tran Paul
Nhà xuất bản: SDC publications
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 29.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 00287 - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2
      PD/VT 00287 - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2

Tác giả: Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.63 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 00145-47 - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1
      PD/VT 00145-47 - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1

Tác giả: Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.83 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 00219, PD/VT 02628 - Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí
      PD/VT 00219, PD/VT 02628 - Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí

Tác giả: Tô Xuân Giáp
Nhà xuất bản: Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển chuyên ngành Cơ khí ô tô
      Từ điển chuyên ngành Cơ khí ô tô

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 440.50 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí
      Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí

Tác giả: Nguyễn Tiến Thọ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.22 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình gia công cơ khí
      Giáo trình gia công cơ khí

Tác giả: Nguyễn Thế Công
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình gia công cơ khí
      Giáo trình gia công cơ khí

Tác giả: Nguyễn Thế Công
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình bảo dưỡng và bảo trì thiết bị cơ khí
      Giáo trình bảo dưỡng và bảo trì thiết bị cơ khí

Tác giả: Nguyễn Công Cát
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 25.03 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Recent Advances in Mechatronics 2008-2009
      Recent Advances in Mechatronics 2008-2009

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.34 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí
      Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí

Tác giả: Lê Văn Vĩnh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.78 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Machinery component maitenance and repair.vol3
      Machinery component maitenance and repair.vol3

Tác giả: Heing.P Bloch
Fred K.Geitner
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.98 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vibration damping of structural elements
      Vibration damping of structural elements

Tác giả: C.T Sun
Y.P. Lu
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.05 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering drawing with worked examples.Vol. 1
      Engineering drawing with worked examples.Vol. 1

Tác giả: M.A. Parker
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.57 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering drawing with worked examples
      Engineering drawing with worked examples

Tác giả: M.A. Parker
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.78 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering catalogue
      Engineering catalogue

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.38 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Instrumentation reference book
      Instrumentation reference book

Tác giả: B.E. Nolting
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 53.84 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12