Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
SDH/LT 03568 - CSWE - Certified solidworks expert preparation materials
      SDH/LT 03568 - CSWE - Certified solidworks expert preparation materials

Tác giả: Tran Paul
Nhà xuất bản: SDC publications
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 29.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vật liệu kỹ thuật điện
      Vật liệu kỹ thuật điện

Tác giả: Nguyễn Đình Thắng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.35 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng
      Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng

Tác giả: Đoàn Tài Ngọ (chủ biên)
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.24 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vật liệu kỹ thuật điện và kỹ thuật an toàn điện
      Vật liệu kỹ thuật điện và kỹ thuật an toàn điện

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 1
      Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Đình Thắng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.35 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 1
      Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Đình Thắng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Vật liệu linh kiện điện tử - Điện tử dân dụng
      Giáo trình Vật liệu linh kiện điện tử - Điện tử dân dụng

Tác giả: Nguyễn Hồng Thắm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.79 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ vật liệu điện tử
      Công nghệ vật liệu điện tử

Tác giả: Nguyễn Công Vân
Trần Văn Quỳnh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 39.20 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Composite materials in maritime structures.vol2,Practical considerations
      Composite materials in maritime structures.vol2,Practical considerations

Tác giả: R.A Shenoi
J.F.Wellicome
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Composite materials in maritime structures.Vol 1,Fundamental aspects
      Composite materials in maritime structures.Vol 1,Fundamental aspects

Tác giả: R.A. Sheinoi
Wellicome J.F.
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.33 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Reinforced plastics handbook
      Reinforced plastics handbook

Tác giả: Donald V. Rosato
Dominick V. Rosato
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 26.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Applications of automation technology to fatigue and fracture testing
      Applications of automation technology to fatigue and fracture testing

Tác giả: Arthur A. Braun
Fraser M. Smith
Noel E. Ashbaugh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Semiconductor fabrication: Technology and metrology
      Semiconductor fabrication: Technology and metrology

Tác giả: Disnesh C. Gupta
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.53 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Atmospheric corrosion investigation of alumimum-coated, zinc-coated and copper-bearing steel wire and wire products
      Atmospheric corrosion investigation of alumimum-coated, zinc-coated and copper-bearing steel wire and wire products

Tác giả: John F. Occasione
Roy C. Collins
Thomas C. Britton
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Composite materials: Fatigue and fracture.Vol. 6
      Composite materials: Fatigue and fracture.Vol. 6

Tác giả: Erian A. Armanios
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.14 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advances in fatigue lifetime predictive techniques
      Advances in fatigue lifetime predictive techniques

Tác giả: M.R. Mitchell
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.04 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering materials properties and selection
      Engineering materials properties and selection

Tác giả: Kenneth G. Budinskis
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ kim loại và ứng dụng CAD - CAM - CNC
      Công nghệ kim loại và ứng dụng CAD - CAM - CNC

Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.51 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng bằng vật liệu thordon
      Nghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng bằng vật liệu thordon

Tác giả: Trương Tiến Phát
Phan Trung Kiên
Đỗ Thị Hiền
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 426.03 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: