Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
123
SDH/LT 03410 - Smart grid infrastructure & networking
      SDH/LT 03410 - Smart grid infrastructure & networking

Tác giả: Krzysztof Iniewski editor
Nhà xuất bản: Mc Graw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03483 - Cyber physical systems approach to smart electric power grid
      SDH/LT 03483 - Cyber physical systems approach to smart electric power grid

Tác giả: Siddhartha Kumar Khaitan, James D. McCalley, Chen - Ching Liu editors
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.00 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03484 - Power generation operation, and control
      SDH/LT 03484 - Power generation operation, and control

Tác giả: Allen J. Wood, Bruce F. Wollenberg, Gerald B. Sheblé
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.84 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electromagnetics
      Electromagnetics

Tác giả: Joseph A
Nhà xuất bản: Mc Graw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 48.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển điện tử và tin học Anh - Việt: Phần 2
      Từ điển điện tử và tin học Anh - Việt: Phần 2

Tác giả: Phạm Văn Bảy
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.04 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển điện tử và tin học Anh - Việt: Phần 1
      Từ điển điện tử và tin học Anh - Việt: Phần 1

Tác giả: Phạm Văn Bảy
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.13 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Điện tử - Tin học - Truyền thông Anh-Việt: Phần2
      Từ điển Điện tử - Tin học - Truyền thông Anh-Việt: Phần2

Tác giả:
Nhà xuất bản: NXB Khoa học Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 35.83 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Điện tử - Tin học - Truyền thông Anh Việt: Phần 1
      Từ điển Điện tử - Tin học - Truyền thông Anh Việt: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.74 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế thiết bị điện tử công suất
      Thiết kế thiết bị điện tử công suất

Tác giả: Trần Văn Thịnh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 789.92 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 2
      Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.53 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình điện tử công suất
      Giáo trình điện tử công suất

Tác giả: Vũ Ngọc Vượng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 61.40 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 1
      Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 47.49 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ cơ điện tử trong chế tạo ô tô
      Công nghệ cơ điện tử trong chế tạo ô tô

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 574.63 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển cơ điện tử ứng dụng Anh - Việt: Phần 2
      Từ điển cơ điện tử ứng dụng Anh - Việt: Phần 2

Tác giả: Đỗ Hữu Vinh
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển cơ điện tử ứng dụng Anh - Việt: Phần 1
      Từ điển cơ điện tử ứng dụng Anh - Việt: Phần 1

Tác giả: Đỗ Hữu Vinh
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.69 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở đo lường điện tử
      Cơ sở đo lường điện tử

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.79 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ điện tử hệ thống trong chế tạo máy
      Cơ điện tử hệ thống trong chế tạo máy

Tác giả: Trương Hữu Chí
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.74 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ điện tử các thành phần cơ bản
      Cơ điện tử các thành phần cơ bản

Tác giả: Trương Hữu Chí
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.43 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập kỹ thuật điện tử
      Bài tập kỹ thuật điện tử

Tác giả: Đỗ Xuân Thụ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.79 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điện tử học
      Điện tử học

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.23 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123