Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 18 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
SDH/LT 03484 - Power generation operation, and control
      SDH/LT 03484 - Power generation operation, and control

Tác giả: Allen J. Wood, Bruce F. Wollenberg, Gerald B. Sheblé
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.84 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03588-89 - Diagnosis of automative electrical systems
      SDH/LT 03588-89 - Diagnosis of automative electrical systems

Tác giả: James D. Halderman
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 57.44 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Monitoring, control and protection of interconnected power systems
      Monitoring, control and protection of interconnected power systems

Tác giả: Ulf Hager
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 36.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật sửa chữa hệ thống điện trên xe ô tô
      Kỹ thuật sửa chữa hệ thống điện trên xe ô tô

Tác giả: Châu Ngọc Thạch
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình hệ thống điện và điện tử ô tô
      Giáo trình hệ thống điện và điện tử ô tô

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.94 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vận hành hệ thống điện
      Vận hành hệ thống điện

Tác giả: Trần Quang Khánh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 66.29 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tính toán phân tích hệ thống điện
      Tính toán phân tích hệ thống điện

Tác giả: Đỗ Xuân Khôi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.71 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phần tử tự động trong hệ thống điện
      Phần tử tự động trong hệ thống điện

Tác giả: Nguyễn Hồng Thái
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 35.04 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ổn định hệ thống điện
      Ổn định hệ thống điện

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.07 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ngắn mạch trong hệ thống điện
      Ngắn mạch trong hệ thống điện

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 711.19 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống điện. Tập 2
      Hệ thống điện. Tập 2

Tác giả: Đặng Ngọc Dinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.24 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống điện. Tập 1
      Hệ thống điện. Tập 1

Tác giả: Đặng Ngọc Dinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.65 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện
      Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện

Tác giả: Trần Quang Khánh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng môn học Tự động hóa hệ thống điện
      Bài giảng môn học Tự động hóa hệ thống điện

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 745.93 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Hệ thống điện và điện tử ô tô
      Giáo trình Hệ thống điện và điện tử ô tô

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.94 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sửa chữa, bảo trì máy tàu & hệ thống điện
      Sửa chữa, bảo trì máy tàu & hệ thống điện

Tác giả: Trần Thế San
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu và chế tạo module quản lý nguồn-PMS cho hệ thống điện tàu thủy
      Nghiên cứu và chế tạo module quản lý nguồn-PMS cho hệ thống điện tàu thủy

Tác giả: Đinh Anh Tuấn
Nguyễn Tất Dũng
Nguyễn Thanh Vân
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 361.31 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu các nguyên lý bảo vệ rơle trong hệ thống điện
      Nghiên cứu các nguyên lý bảo vệ rơle trong hệ thống điện

Tác giả: Phan Đăng Đào
Đinh Anh Tuấn
Nguyễn Ngọc Đức
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 319.85 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: