Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 5 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
SDH/LT 03216-17 - Highway engineering handbook : Building and rehabilitating the infrastructure
      SDH/LT 03216-17 - Highway engineering handbook : Building and rehabilitating the infrastructure

Tác giả: Roger L. Brockenbrough editor
Nhà xuất bản: McGraw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 80.92 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng
      Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng

Tác giả: Nguyễn Quang Cự
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.35 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển kỹ thuật xây dựng và máy móc thiết bị thi công Anh-Pháp-Việt: Phần 2
      Từ điển kỹ thuật xây dựng và máy móc thiết bị thi công Anh-Pháp-Việt: Phần 2

Tác giả: Phạm Thái Vinh
Nhà xuất bản: Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 30.69 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Masonry : design and contruction, problems and repair
      Masonry : design and contruction, problems and repair

Tác giả: John M. Melander
Lynn R. Lauersdorf
Lynn R. Lauersdorf
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.70 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Excel
      Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Excel

Tác giả: Nguyễn Viết Trung chủ biên
Nhà xuất bản: Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.89 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: