Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 4 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Thermodynamics for engineers
      Thermodynamics for engineers

Tác giả: Kenneth A. Kroos, Merle C. Potter
Nhà xuất bản: Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.05 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhiệt động học & động học ứng dụng
      Nhiệt động học & động học ứng dụng

Tác giả: Phạm Kim Dĩnh
Lê Xuân Khuông
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhiệt động học (2)
      Nhiệt động học (2)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.65 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Basic engineering thermodynamics
      Basic engineering thermodynamics

Tác giả: Rayner Joel
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.21 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: