Khoa Hàng hải - Tài liệu

 

Tìm thấy 8 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Luật biển Việt Nam
      Luật biển Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
La bàn từ hàng hải
      La bàn từ hàng hải

Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống gmdss
      Hệ thống gmdss

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.99 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điều động tàu
      Điều động tàu

Tác giả: Nguyễn Viết Thành
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.56 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 2)
      Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 2)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.22 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 1)
      Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 1)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.52 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The best Seamanship
      The best Seamanship

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 32.89 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
ĐỘNG LỰC TÀU THUỶ
      ĐỘNG LỰC TÀU THUỶ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.49 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: