Khoa Máy tàu biển - Tài liệu

 

Tìm thấy 9 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Bài giảng môn Máy tàu thủy
      Bài giảng môn Máy tàu thủy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
DIESEL ENGINE – COMBUSTION, EMISSIONS AND CONDITION MONITORING
      DIESEL ENGINE – COMBUSTION, EMISSIONS AND CONDITION MONITORING

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.78 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
DIESEL ENGINE PRINCIPLES
      DIESEL ENGINE PRINCIPLES

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.78 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cấu tạo động cơ đốt trong
      Cấu tạo động cơ đốt trong

Tác giả: Hoàng Ngọc Dương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.87 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng diesel tàu thủy-Phần 2
      Bài giảng diesel tàu thủy-Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng diesel tàu thủy-Phần 1
      Bài giảng diesel tàu thủy-Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.08 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Diesel tàu thủy
      Bài giảng Diesel tàu thủy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Water pump and pumping systems
      Water pump and pumping systems

Tác giả: James B. Rishel
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.27 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Diesel tàu thủy
      Bài giảng Diesel tàu thủy

Tác giả: Bộ môn Động lực - Diesel. Khoa Đóng tàu. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 479.74 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: