Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
1234
Một số biện pháp cơ bản phát triển đội tàu hàng khô của công ty TNHH Tân Bình trong giai đoạn 2015-2020
      Một số biện pháp cơ bản phát triển đội tàu hàng khô của công ty TNHH Tân Bình trong giai đoạn 2015-2020

Tác giả: Cao Thùy Linh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 672.74 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship
      Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thúy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 679.97 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị xếp dỡ công ty cổ phần cảng Đoạn Xá
      Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị xếp dỡ công ty cổ phần cảng Đoạn Xá

Tác giả: Nguyễn Hai Mạnh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 642.07 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu hàng rời
      Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu hàng rời

Tác giả: Vũ Tuấn Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 786.64 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán kết cấu vách ngang tàu thủy
      Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán kết cấu vách ngang tàu thủy

Tác giả: Phan Thanh Tuấn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 499.90 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu dầu chạy biển có trọng tải dưới 80000 tấn
      Nghiên cứu tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu dầu chạy biển có trọng tải dưới 80000 tấn

Tác giả: Nguyễn Văn Dương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 832.60 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu tính toán ổn định cho giàn khoan tự nâng khi di chuyển và trong khai thác
      Nghiên cứu tính toán ổn định cho giàn khoan tự nâng khi di chuyển và trong khai thác

Tác giả: Cù Huy Chính
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 573.96 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Cảng Hải An
      Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Cảng Hải An

Tác giả: Dương Thành Dũng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 706.57 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Vật Cách
      Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Vật Cách

Tác giả: Hoàng Thị Ngọc Thúy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 661.60 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP-Chi nhánh 02
      Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP-Chi nhánh 02

Tác giả: Khương Thị Hiền Oanh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 697.92 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần xây dựng số 12
      Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần xây dựng số 12

Tác giả: Phạm Thị Khuyên
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 640.06 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234