Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 9 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại CTCP cảng Hải Phòng
      Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại CTCP cảng Hải Phòng

Tác giả: Hoàng Thị Lịch
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 252.15 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tiền lương tại xí nghiệp xếp dỡ Tân Vũ - cảng Hải Phòng
      Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tiền lương tại xí nghiệp xếp dỡ Tân Vũ - cảng Hải Phòng

Tác giả: Phạm Quang Tuấn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 283.25 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần cảng Hải Phòng
      Biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần cảng Hải Phòng

Tác giả: Vũ Văn Hợi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 399.46 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính của công ty cổ phần cảng Hải Phòng
      Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính của công ty cổ phần cảng Hải Phòng

Tác giả: Đào Ngọc Thành
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 816.72 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ-công ty cổ phần cảng Hải Phòng
      Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ-công ty cổ phần cảng Hải Phòng

Tác giả: Tạ Văn Điệt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 724.34 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp tăng cường công tác thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I
      Biện pháp tăng cường công tác thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I

Tác giả: Trần Thị Oanh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 429.10 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ-công ty cổ phần cảng Hải Phòng
      Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ-công ty cổ phần cảng Hải Phòng

Tác giả: Tạ, Văn Điệt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 686.52 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: