Viện Cơ khí - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12
Nhập môn tổ chức vận tải ô tô
      Nhập môn tổ chức vận tải ô tô

Tác giả: Trần Thị Lan Hương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn thiết kế ô tô - Phần 1
      Hướng dẫn thiết kế ô tô - Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.31 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô-P2
      Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô-P2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.79 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật động cơ-P2
      Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật động cơ-P2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 755.91 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cấu tạo ô tô
      Cấu tạo ô tô

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.47 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chuẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô-P1
      Chuẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô-P1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.43 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chuẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô
      Chuẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.79 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cấu tạo gầm ô tô tải, ô tô buýt- P2
      Cấu tạo gầm ô tô tải, ô tô buýt- P2

Tác giả: Nguyễn Khắc Trai
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.69 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cấu tạo gầm ô tô tải, ô tô buýt
      Cấu tạo gầm ô tô tải, ô tô buýt

Tác giả: Nguyễn Khắc Trai
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng cấu tạo ô tô
      Bài giảng cấu tạo ô tô

Tác giả: Trương Mạnh Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng cấu tạo ô tô
      Bài giảng cấu tạo ô tô

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.47 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng kết cấu ô tô
      Bài giảng kết cấu ô tô

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.50 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng cấu tạo ô tô
      Bài giảng cấu tạo ô tô

Tác giả: Trương Mạnh Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế, chế tạo cơ cấu tạo rung động trợ giúp gia công cơ
      Thiết kế, chế tạo cơ cấu tạo rung động trợ giúp gia công cơ

Tác giả: Phan Văn Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ Cơ điện tử trong chế tạo ô tô
      Công nghệ Cơ điện tử trong chế tạo ô tô

Tác giả: Tạ Duy Liêm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 574.63 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống tàu thủy (dùng cho ngành đóng tàu)
      Hệ thống tàu thủy (dùng cho ngành đóng tàu)

Tác giả: Nguyễn Văn Võ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.94 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại (Tập 2: Động cơ diesel): Phần 2
      Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại (Tập 2: Động cơ diesel): Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 27.97 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại (Tập 2: Động cơ diesel): Phần 1
      Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại (Tập 2: Động cơ diesel): Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.05 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Hệ thống điện và điện tử ô tô
      Giáo trình Hệ thống điện và điện tử ô tô

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.94 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết đàn hồi
      Lý thuyết đàn hồi

Tác giả: Nhữ Phương Mai
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 816.49 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12