Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12
BC code: code of safe practice for solid bulk cargoes
      BC code: code of safe practice for solid bulk cargoes

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.84 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cargo work
      Cargo work

Tác giả: L.G. Taylor
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.12 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International conference on Tonnage measurement of ships, 1969
      International conference on Tonnage measurement of ships, 1969

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 206.24 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International convention on load lines, 1966
      International convention on load lines, 1966

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 170.83 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thomas' stowage: The properties and stowage of cargoes
      Thomas' stowage: The properties and stowage of cargoes

Tác giả: R.E. Thomas
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 24.55 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Shipboard Operations
      Shipboard Operations

Tác giả: H.I. Lavery
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.40 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
      Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tác giả: Hồ Mạnh Tuyến
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 451.50 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu các giải pháp về vốn để phát triển đội tàu vận tải biển nòng cốt của Việt Nam
      Nghiên cứu các giải pháp về vốn để phát triển đội tàu vận tải biển nòng cốt của Việt Nam

Tác giả: Vũ Trụ Phi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 511.04 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam
      Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

Tác giả: Đỗ Thị Mai Thơm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 570.86 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam
      Các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

Tác giả: Mai Khắc Thành
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.72 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship
      Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thúy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 679.97 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Bắc
      Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Bắc

Tác giả: Đỗ Thị Nga
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 797.42 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco)
      Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco)

Tác giả: Lê Thị Thu Phượng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 606.64 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV vận tải biển Ngôi Sao Xanh
      Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV vận tải biển Ngôi Sao Xanh

Tác giả: Phan Hải Nam
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 726.77 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020
      Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020

Tác giả: Phạm Hoài Nam
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 623.90 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Trung Thành
      Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Trung Thành

Tác giả: Đỗ Tiến Dũng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 914.12 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO)
      Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO)

Tác giả: Đỗ Ngọc Hiển
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 742.03 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12