Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 1 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán kết cấu vách ngang tàu thủy
      Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán kết cấu vách ngang tàu thủy

Tác giả: Phan Thanh Tuấn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 499.90 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: