Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Shipconstructor 2014 trong quản lý công tác hàn trong đóng tàu
      Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Shipconstructor 2014 trong quản lý công tác hàn trong đóng tàu

Tác giả: Vũ Tuấn Anh
Nguyễn Minh Vũ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 720.04 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu hàng rời
      Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu hàng rời

Tác giả: Vũ Tuấn Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 786.64 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: