Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 13 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Workhorse of the fleet: a history of the liberty ships
      Workhorse of the fleet: a history of the liberty ships

Tác giả: Gus Bourneuf
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.67 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
On board ship administration
      On board ship administration

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.90 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The nautical institute on the management of safety in shipping operations and quality assuarance
      The nautical institute on the management of safety in shipping operations and quality assuarance

Tác giả: G.T. Robson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.93 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu phát triển đội tàu sông pha biển vận tải container ven biển Việt Nam
      Nghiên cứu phát triển đội tàu sông pha biển vận tải container ven biển Việt Nam

Tác giả: Dương Văn Bạo
Đỗ Đức Phú
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 338.00 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
      Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Cảnh Hải
Hồ Thu Lan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 386.03 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản phát triển đội tàu hàng khô của công ty TNHH Tân Bình trong giai đoạn 2015-2020
      Một số biện pháp cơ bản phát triển đội tàu hàng khô của công ty TNHH Tân Bình trong giai đoạn 2015-2020

Tác giả: Cao Thùy Linh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 672.74 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020
      Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020

Tác giả: Phạm Hoài Nam
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 623.90 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Trung Thành
      Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Trung Thành

Tác giả: Đỗ Tiến Dũng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 914.12 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO)
      Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO)

Tác giả: Đỗ Ngọc Hiển
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 742.03 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của công ty TNHH thương mại Nguyên Phúc
      Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của công ty TNHH thương mại Nguyên Phúc

Tác giả: Nguyễn Hoài Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 376.99 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020
      Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020

Tác giả: Phạm Hoài Nam
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 686.52 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: