Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Nghiên cứu phát triển đội tàu sông pha biển vận tải container ven biển Việt Nam
      Nghiên cứu phát triển đội tàu sông pha biển vận tải container ven biển Việt Nam

Tác giả: Dương Văn Bạo
Đỗ Đức Phú
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 338.00 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
      Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Cảnh Hải
Hồ Thu Lan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 386.03 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản phát triển đội tàu hàng khô của công ty TNHH Tân Bình trong giai đoạn 2015-2020
      Một số biện pháp cơ bản phát triển đội tàu hàng khô của công ty TNHH Tân Bình trong giai đoạn 2015-2020

Tác giả: Cao Thùy Linh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 672.74 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: