Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 7 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Từ điển Việt-Anh-Pháp kiến trúc và xây dựng: Phần 2
      Từ điển Việt-Anh-Pháp kiến trúc và xây dựng: Phần 2

Tác giả: Đoàn Định Kiến
Nhà xuất bản: Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 25.13 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Việt-Anh-Pháp kiến trúc và xây dựng: Phần 1
      Từ điển Việt-Anh-Pháp kiến trúc và xây dựng: Phần 1

Tác giả: Đoàn Định Kiến
Nhà xuất bản: Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.75 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển kỹ thuật xây dựng và máy móc thiết bị thi công Anh-Pháp-Việt: Phần 2
      Từ điển kỹ thuật xây dựng và máy móc thiết bị thi công Anh-Pháp-Việt: Phần 2

Tác giả: Phạm Thái Vinh
Nhà xuất bản: Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 30.69 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển kỹ thuật xây dựng và máy móc thiết bị thi công Anh-Pháp-Việt: Phần 1
      Từ điển kỹ thuật xây dựng và máy móc thiết bị thi công Anh-Pháp-Việt: Phần 1

Tác giả: Phạm Thái Vinh
Nhà xuất bản: Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Kỹ thuật xây dựng cầu Việt-Anh: Phần 2
      Từ điển Kỹ thuật xây dựng cầu Việt-Anh: Phần 2

Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Nhà xuất bản: Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Kỹ thuật xây dựng cầu Việt-Anh: Phần 1
      Từ điển Kỹ thuật xây dựng cầu Việt-Anh: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Nhà xuất bản: Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.12 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Excel
      Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Excel

Tác giả: Nguyễn Viết Trung chủ biên
Nhà xuất bản: Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.89 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: