Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 16 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
PD/VV 04523-4 - Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm
      PD/VV 04523-4 - Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm

Tác giả: Nguyễn Văn Định chủ biên
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 70.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở Khoa học môi trường
      Cơ sở Khoa học môi trường

Tác giả: Lưu Đức Hải
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 89.86 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật cạnh tranh
      Giáo trình luật cạnh tranh

Tác giả: Lê Danh Vĩnh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.69 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Tiện, phay, bào nâng cao
      Giáo trình Tiện, phay, bào nâng cao

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Phay
      Giáo trình Phay

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 35.94 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Toeic Analyst Second Edition
      Toeic Analyst Second Edition

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.00 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Toefl exam success in only 6 step
      Toefl exam success in only 6 step

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 615.58 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Môđun
      Giáo trình Môđun

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Phóng dạng theo cách truyền thống (Giáo trình Phóng dạng tàu bằng tay)
      Giáo trình Phóng dạng theo cách truyền thống (Giáo trình Phóng dạng tàu bằng tay)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.34 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
grammar for IELTS
      grammar for IELTS

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 79.61 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
New Real TOEIC
      New Real TOEIC

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 49.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ielts practice test plus
      Ielts practice test plus

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.20 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Big Step TOEIC 2
      Big Step TOEIC 2

Tác giả: Kim Soyeong
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
barron's 600 essential words for the toeic
      barron's 600 essential words for the toeic

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Toeic Analyst Second Edition
      Giáo trình Toeic Analyst Second Edition

Tác giả: Anna Taylor
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 38.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Lý thuyết đàn hồi
      Giáo trình Lý thuyết đàn hồi

Tác giả: Trương Tích Thiện
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 139.00 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: