Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 6 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
IMDG code: International maritime dangerous goods code.Vol. 2
      IMDG code: International maritime dangerous goods code.Vol. 2

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.87 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
FAL convention (convention on facilitation of international maritime traffic, 1965)
      FAL convention (convention on facilitation of international maritime traffic, 1965)

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.62 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Basic documents volume one
      Basic documents volume one

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 399.39 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
STCW convention
      STCW convention

Tác giả: International maritime organization
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.28 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VV 00866 - Nghiệp vụ máy trưởng
      PD/VV 00866 - Nghiệp vụ máy trưởng

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Trần Văn Chấp
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.29 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: