Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 7 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Training course for instructors
      Training course for instructors

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 938.93 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
STCW convention
      STCW convention

Tác giả: International maritime organization
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.28 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng lao động thuyền viên
      Nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng lao động thuyền viên

Tác giả: Nguyễn Thành Lê
Vũ Việt Dũng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 317.72 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu các giải pháp thực hiện đào tạo thuyền viên Việt Nam theo đề án đào tạo sỹ quan hàng hải
      Nghiên cứu các giải pháp thực hiện đào tạo thuyền viên Việt Nam theo đề án đào tạo sỹ quan hàng hải

Tác giả: Lê Mạnh Toàn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 541.48 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng thuyền viên của công ty cổ phần hàng hải Liên Minh (ALIIANCE JSC)
      Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng thuyền viên của công ty cổ phần hàng hải Liên Minh (ALIIANCE JSC)

Tác giả: Hoa Thị Ngọc Hiệp
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 744.90 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: