Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 5 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Bài giảng kết cấu tàu
      Bài giảng kết cấu tàu

Tác giả: Phạm Thị Thanh Hương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.41 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu các phương pháp xác định giá thành đóng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu
      Nghiên cứu các phương pháp xác định giá thành đóng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu

Tác giả: Phạm Thị Thanh Hải
Trần Văn Duyên
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 686.02 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy
      Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy

Tác giả: Phạm Thị Thanh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 402.67 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp hoàn thiện công tác phân phối thu nhập cho người lao động tại công ty TNHH MTV da giầy Hải Phòng
      Biện pháp hoàn thiện công tác phân phối thu nhập cho người lao động tại công ty TNHH MTV da giầy Hải Phòng

Tác giả: Phạm Thị Thanh Mai
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 686.52 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: