Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển tự động chống nghiêng tàu thủy
      Nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển tự động chống nghiêng tàu thủy

Tác giả: Hoàng Đức Tuấn
Đoàn Hữu Khánh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 487.82 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy
      Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy

Tác giả: Phạm Thị Thanh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 402.67 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy
      Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy

Tác giả: Dương Đức Khải
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 428.88 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: