Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 15 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Monitoring, control and protection of interconnected power systems
      Monitoring, control and protection of interconnected power systems

Tác giả: Ulf Hager
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 36.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giám sát thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện công trình
      Giám sát thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện công trình

Tác giả: Lê Kiều
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 242.83 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng: Phần Xây dựng (Phần 2)
      Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng: Phần Xây dựng (Phần 2)

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 24.20 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng: Phần Xây dựng (Phần 1)
      Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng: Phần Xây dựng (Phần 1)

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng - Phần xây dựng: Phần 2
      Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng - Phần xây dựng: Phần 2

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.05 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng - Phần xây dựng: Phần 1
      Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng - Phần xây dựng: Phần 1

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.33 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng - Phần Lắp đặt thiết bị: Phần 2
      Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng - Phần Lắp đặt thiết bị: Phần 2

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 24.45 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng - Phần Lắp đặt thiết bị: Phần 1
      Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng - Phần Lắp đặt thiết bị: Phần 1

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.33 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu giám sát nhiệt độ ứng dụng Module USB 6008 và phần mềm Labview
      Nghiên cứu giám sát nhiệt độ ứng dụng Module USB 6008 và phần mềm Labview

Tác giả: Trần Sinh Biên
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 366.75 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng chương trình giám sát dựa trên phát hiện chuyển động và đối tượng trong ảnh
      Xây dựng chương trình giám sát dựa trên phát hiện chuyển động và đối tượng trong ảnh

Tác giả: Lê Quyết Tiến
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 320.79 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát mô men xoắn của trục quay sử dụng phần mềm Labview
      Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát mô men xoắn của trục quay sử dụng phần mềm Labview

Tác giả: Bùi Khắc Tiệp
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 385.83 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển và giám sát các hồ điều hòa thành phố Hải Phòng qua mạng Internet
      Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển và giám sát các hồ điều hòa thành phố Hải Phòng qua mạng Internet

Tác giả: Nguyễn Quang Thư
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 607.70 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế mô hình điều khiển giám sát cho hệ thống tự động tách sản phẩm khỏi khuôn đúc
      Thiết kế mô hình điều khiển giám sát cho hệ thống tự động tách sản phẩm khỏi khuôn đúc

Tác giả: Đoàn Đức Trọng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 357.63 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy
      Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy

Tác giả: Phạm Thị Thanh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 402.67 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: