Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 12 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Hydraulic control systems
      Hydraulic control systems

Tác giả: Herbert E. Merritt
Nhà xuất bản: John Wiley&Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 35.05 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Modem control systems
      Modem control systems

Tác giả: Richard C. Dorf
Robert H. Bishop
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 31.55 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Control applications in marine sytems 2001
      Control applications in marine sytems 2001

Tác giả: Reza Katebi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.84 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Control systems technology
      Control systems technology

Tác giả: Curtis D. Johnson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.73 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Industrial control systems design
      Industrial control systems design

Tác giả: Michael J. Grimble
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.15 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển mô hình con lắc ngược
      Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển mô hình con lắc ngược

Tác giả: Trần Anh Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 386.24 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu hệ thống điều khiển chiếu sáng thông minh
      Nghiên cứu hệ thống điều khiển chiếu sáng thông minh

Tác giả: Đoàn Chiến Thắng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 468.94 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu nâng cấp hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất gạch Tuynel
      Nghiên cứu nâng cấp hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất gạch Tuynel

Tác giả: Lai Xuân Bình
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 465.84 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công nghệ nghiền sơn
      Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công nghệ nghiền sơn

Tác giả: Trần Thị Thu Hồng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 378.54 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy
      Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy

Tác giả: Dương Đức Khải
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 428.88 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00029, SDH/TS 00030 - A study on automatic ship control based on artificial neural networks and free running model ship experiment
      SDH/TS 00029, SDH/TS 00030 - A study on automatic ship control based on artificial neural networks and free running model ship experiment

Tác giả: Tran Van Luong
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 289.59 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: