Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
PD/VT 05717-21 - Khai thác động cơ diesel tàu thủy
      PD/VT 05717-21 - Khai thác động cơ diesel tàu thủy

Tác giả: Lương Công Nhớ, Đặng Văn Tuấn
Nhà xuất bản: Nxb Hàng hải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.70 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam: Phần 2
      Một số nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.02 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam: Phần 1
      Một số nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.69 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
High-temperature, high-shear (HTHS) oil viscosity: Measurement and relationship to engine operation
      High-temperature, high-shear (HTHS) oil viscosity: Measurement and relationship to engine operation

Tác giả: James A. Spearot
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 999.44 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The nautical institute on the management of safety in shipping operations and quality assuarance
      The nautical institute on the management of safety in shipping operations and quality assuarance

Tác giả: G.T. Robson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.93 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to marine drilling
      An introduction to marine drilling

Tác giả: Malcolm Maclachlan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.52 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xác định khu vực yếu nhất của thân tàu trong khai thác tàu
      Nghiên cứu xác định khu vực yếu nhất của thân tàu trong khai thác tàu

Tác giả: Đào Quang Dân
Phạm Tất Tiệp
Phạm Quang Thủy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 387.10 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khai thác cảng biển và đề xuất các biện pháp phòng ngừa
      Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khai thác cảng biển và đề xuất các biện pháp phòng ngừa

Tác giả: Phạm Văn Trung
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 535.77 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng Grid Computing khai thác nguồn tài nguyên nhàn rỗi trên hệ thống mạng máy tính
      Ứng dụng Grid Computing khai thác nguồn tài nguyên nhàn rỗi trên hệ thống mạng máy tính

Tác giả: Nguyễn Duy Trường Giang
Trần Văn Tuyền
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 604.40 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu đề xuất quy trình vận hành và khai thác hệ thống quản lý hàng hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng
      Nghiên cứu đề xuất quy trình vận hành và khai thác hệ thống quản lý hàng hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng

Tác giả: Vũ Tú Nam
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 372.00 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị xếp dỡ công ty cổ phần cảng Đoạn Xá
      Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị xếp dỡ công ty cổ phần cảng Đoạn Xá

Tác giả: Nguyễn Hai Mạnh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 642.07 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020
      Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020

Tác giả: Phạm Hoài Nam
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 623.90 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Trung Thành
      Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Trung Thành

Tác giả: Đỗ Tiến Dũng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 914.12 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO)
      Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO)

Tác giả: Đỗ Ngọc Hiển
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 742.03 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ
      Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Tác giả: Đỗ Thị Khánh Hòa
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 311.91 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của công ty TNHH thương mại Nguyên Phúc
      Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của công ty TNHH thương mại Nguyên Phúc

Tác giả: Nguyễn Hoài Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 376.99 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020
      Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020

Tác giả: Phạm Hoài Nam
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 686.52 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu lực tác dụng lên cổ biên trong quá trình khai thác động cơ diesel 4 kỳ
      Nghiên cứu lực tác dụng lên cổ biên trong quá trình khai thác động cơ diesel 4 kỳ

Tác giả: Phạm Việt Dũng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 658.68 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: