Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Nghiên cứu đề xuất quy trình vận hành và khai thác hệ thống quản lý hàng hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng
      Nghiên cứu đề xuất quy trình vận hành và khai thác hệ thống quản lý hàng hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng

Tác giả: Vũ Tú Nam
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 372.00 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu ảnh hưởng của đê chắn sóng tối bồi xói luồng tàu vào cảng nhà máy nhiệt điện Dung Quất
      Nghiên cứu ảnh hưởng của đê chắn sóng tối bồi xói luồng tàu vào cảng nhà máy nhiệt điện Dung Quất

Tác giả: Đoàn Thị Hồng Ngọc
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 534.39 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: