Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 1 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Chế tạo thử nghiệm la bàn kỹ thuật số phục vụ tàu thuyền nhỏ
      Chế tạo thử nghiệm la bàn kỹ thuật số phục vụ tàu thuyền nhỏ

Tác giả: Nguyễn Công Vịnh
Đỗ Thu Huyền
Mai Văn Xuân
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 634.00 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: