Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Nghiên cứu xây dựng mô hình đếm và đóng sản phẩm
      Nghiên cứu xây dựng mô hình đếm và đóng sản phẩm

Tác giả: Đỗ Thu Huyền
Vũ Văn Cường
Lê Thị Bích Thảo
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 342.19 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế tạo thử nghiệm la bàn kỹ thuật số phục vụ tàu thuyền nhỏ
      Chế tạo thử nghiệm la bàn kỹ thuật số phục vụ tàu thuyền nhỏ

Tác giả: Nguyễn Công Vịnh
Đỗ Thu Huyền
Mai Văn Xuân
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 634.00 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: