Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 1 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Ứng dụng Grid Computing khai thác nguồn tài nguyên nhàn rỗi trên hệ thống mạng máy tính
      Ứng dụng Grid Computing khai thác nguồn tài nguyên nhàn rỗi trên hệ thống mạng máy tính

Tác giả: Nguyễn Duy Trường Giang
Trần Văn Tuyền
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 604.40 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: