Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Xây dựng ăng ten logo dùng trong nhận dạng bằng sóng vô tuyến
      Xây dựng ăng ten logo dùng trong nhận dạng bằng sóng vô tuyến

Tác giả: Nguyễn Trọng Đức
Cao Đức Hạnh
Ngô Quốc Vinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 409.87 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu nhận dạng cử chỉ tay ứng dụng trong tương tác người máy
      Nghiên cứu nhận dạng cử chỉ tay ứng dụng trong tương tác người máy

Tác giả: Nguyễn Thị Giang
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 475.89 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: