Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự trường Đại học học Hàng hải Việt Nam
      Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự trường Đại học học Hàng hải Việt Nam

Tác giả: Bùi Đình Vũ
Trần Đình Vương
Lê Quyết Tiến
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 393.51 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng chương trình giám sát dựa trên phát hiện chuyển động và đối tượng trong ảnh
      Xây dựng chương trình giám sát dựa trên phát hiện chuyển động và đối tượng trong ảnh

Tác giả: Lê Quyết Tiến
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 320.79 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: