Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 1 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Mô phỏng cơ cấu hộp chạy dao máy tiện đa năng phục vụ giảng dạy vẽ kỹ thuật cơ khí
      Mô phỏng cơ cấu hộp chạy dao máy tiện đa năng phục vụ giảng dạy vẽ kỹ thuật cơ khí

Tác giả: Vũ Quyết Thắng
Lê Thị Mai
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 525.20 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: