Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 5 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam
      Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Hoàng Yến
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 459.34 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tính toán ổn định công trình biển dạng bán tiềm thủy trong điều kiện biển Việt nam
      Tính toán ổn định công trình biển dạng bán tiềm thủy trong điều kiện biển Việt nam

Tác giả: Nguyễn Hoàng
Phạm Văn Khôi
Lê Tùng Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 492.52 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: