Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Nghiên cứu tính ổn định của tàu khi mắc cạn
      Nghiên cứu tính ổn định của tàu khi mắc cạn

Tác giả: Đồng Đức Tuấn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 325.62 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu tính toán ổn định tai nạn giàn khoan bán chìm
      Nghiên cứu tính toán ổn định tai nạn giàn khoan bán chìm

Tác giả: Đồng Đức Tuấn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 639.52 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: