Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Ship design and construction.Vol 2
      Ship design and construction.Vol 2

Tác giả: Thomas Lamb
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 72.06 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of naval architecture.Vol. 3
      Principles of naval architecture.Vol. 3

Tác giả: Edward V. Lewis
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.21 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/LT 01383-87 - Principles of naval architecture.Vol. 2
      PD/LT 01383-87 - Principles of naval architecture.Vol. 2

Tác giả: Edward V. Lewis
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.14 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: