Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
PD/VV 00863, PD/VV 03370 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ.Tập 2
      PD/VV 00863, PD/VV 03370 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ.Tập 2

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.87 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00024 - Simulation de manoeuvrabilite d'un navire, et identification des coefficients hydrodynamiques a partir des essais en mer
      SDH/TS 00024 - Simulation de manoeuvrabilite d'un navire, et identification des coefficients hydrodynamiques a partir des essais en mer

Tác giả: Tran Khanh Toan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 486.83 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: