Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
PM/VV 03192-93 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ. Tập 3
      PM/VV 03192-93 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ. Tập 3

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.67 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VV 00863, PD/VV 03370 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ.Tập 2
      PD/VV 00863, PD/VV 03370 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ.Tập 2

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.87 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VV 00533-36 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ.Tập 1
      PD/VV 00533-36 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ.Tập 1

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 38.98 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: