Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12
PM/VV 03192-93 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ. Tập 3
      PM/VV 03192-93 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ. Tập 3

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.67 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PM/VT 01381 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 2
      PM/VT 01381 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 2

Tác giả: Nguyễn Đức Ân, Hồ Quang Long, Dương Đình Nguyên
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.34 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 00459 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 1
      PD/VT 00459 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 1

Tác giả: Nguyễn Đức Ân, Nguyễn Bân, Hồ Văn Bính
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.27 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 00024 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 3
      PD/VT 00024 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 3

Tác giả: Nguyễn Đức Ân, Hồ Quang Long, Dương Đình Nguyên
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.99 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
ĐỘNG LỰC TÀU THUỶ
      ĐỘNG LỰC TÀU THUỶ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.49 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Guidance notes on surveys during construction of membrane tank LNG carriers
      Guidance notes on surveys during construction of membrane tank LNG carriers

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.74 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The society of naval architects and marine engineers
      The society of naval architects and marine engineers

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Truyền động điện tàu thuỷ
      Truyền động điện tàu thuỷ

Tác giả: Lưu Đình Hiếu
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.30 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổ chức và công nghệ sửa chữa máy tàu thuỷ
      Tổ chức và công nghệ sửa chữa máy tàu thuỷ

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Lê Văn Vạn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.02 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Diesel engines
      Diesel engines

Tác giả: A.J. Wharton
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine Boilers
      Marine Boilers

Tác giả: T.T.H. Elanagan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Comprehensive index of valid technical guidelines and recommendations
      Comprehensive index of valid technical guidelines and recommendations

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 276.84 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ship construction sketches and notes
      Ship construction sketches and notes

Tác giả: Kemp
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.07 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine medium speed diesel engines. Vol. 1, P. 3
      Marine medium speed diesel engines. Vol. 1, P. 3

Tác giả: Denis Griffiths
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engines fuels and lubricants
      Marine engines fuels and lubricants

Tác giả: Claude Ouvrier Buffet
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ship construction
      Ship construction

Tác giả: D.J. Eyres
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Questions and answers on the marine diesel engine
      Questions and answers on the marine diesel engine

Tác giả: Stanley G. Christensen
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine Propulsion
      Marine Propulsion

Tác giả: K. Henderson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 66.14 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Assessment, examination and certification of seafarers.Vol. 1
      Assessment, examination and certification of seafarers.Vol. 1

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12