Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 10 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Marine medium speed diesel engines. Vol. 1, P. 3
      Marine medium speed diesel engines. Vol. 1, P. 3

Tác giả: Denis Griffiths
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine low speed diesel engines.Vol. 2
      Marine low speed diesel engines.Vol. 2

Tác giả: DrDenis Griffiths
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.54 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine engines fuels and lubricants
      Marine engines fuels and lubricants

Tác giả: Claude Ouvrier Buffet
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Reed's motor engineering knowledge for marine engineers.Vol. 12
      Reed's motor engineering knowledge for marine engineers.Vol. 12

Tác giả: Thomas D. Morton
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.80 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Diesel motor ships engines and machinery
      Diesel motor ships engines and machinery

Tác giả: Christen Knak
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.23 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Diesel generator handbook
      Diesel generator handbook

Tác giả: LL.J. Mahon
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.12 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế độ làm việc của diezel tàu thuỷ
      Chế độ làm việc của diezel tàu thuỷ

Tác giả: Trần Hữu Nghị
Iu.Ia. Phômin
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.95 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhiên liệu - dầu nhờn - nước dùng cho tàu thuỷ
      Nhiên liệu - dầu nhờn - nước dùng cho tàu thuỷ

Tác giả: Trần Hữu Nghị
lu.la. Phomin
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.20 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: